ระวังเวปผี  เลียนแบบหน้าเวป thaiherweb  แต่ไปเหมาของใกล้หมดอายุหลายๆยี่ห้อมาขาย  สมุนไพรชื้น ไม่แห้ง จะติดเชื้อรา ทานเข้าไป มันจะส่งผลเสียต่อร่างกายคุณตลอดชีวิต  ร้าน thaiherbweb ผลิตเกรดยา แต่ละตัว ใช้เครื่องอบยาแทนการ ตาก-ลม ผึ่งแดดแบบทั่วไป รักษาสรรพคุณสมุนไพร ร้านไม่สนับสนุนการเลิกทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์  ทานร้านนี้สมุนไพรเกรดยา ทานเห็นผล