ร้านดูแลทุกรายละเอียดทำสิ่งที่ดีให้กับท่านแม้แต่ซองกันชื้น เราก็เลือกแบบบรรจุเม็ดใสผสมสีน้ำเงินเพื่อแสดงสถานะว่าหมดอายุหรือไม่ ถ้าหมดอายุจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ไม่มีที่ไหนดูแลท่านขนาดนี้แล้ว