ต้อนรับสู่บทความ

บริการ "สมอลแพ็คเกท" (Small Packet)

บริการ "สมอลแพ็คเกท" (Small Packet)

 

สมุนไพร รักษาโรค

 

  บริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ Small Packet  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งของชิ้นเล็กไปต่างประเทศ  ที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก  หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 12 บาทต่อกล่อง โดยมีปลายทางทั่วโลก อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และหากต้องการตรวจสอบสถานะสิ่งของผ่านแอปพลิเคชั่น Track and Trace ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าสิ่งของจะถึงปลายทาง สามารถเลือกส่งด้วยบริการลงทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 65 บาท อัตราเดียวทุกประเทศทั่วโลก  โดยบริการสมอลแพ็คเกทมีมาตรฐานการส่งระหว่างประเทศแบบพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ ใช้ระยะเวลาการส่ง 2-3 สัปดาห์ และจำกัดเฉพาะการฝากส่งสิ่งของเท่านั้น และนอกจากนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามกฎการส่งสิ่งของระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการสมอลแพ็คเกทที่ส่งสิ่งของด้วยกล่องพัสดุจะต้องใช้เชือกผูก ห้ามใช้เทปหรือกาวปิดผนึก พร้อมกับเขียนใบศุลกากรCN22 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของสิ่งของที่ฝากส่ง

 

สมุนไพร รักษาโรค

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจใช้บริการดังกล่าว สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ 

ชนิดของการส่ง พัสดุไปรษณีย์ ต่างประเทศ

1. พัสดุย่อยทางอากาศ (small package) เป็นบริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูกกว่าปกติ แต่มีกฎว่าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม, ห้ามใช้เทป หรือกาวปิดผนึก ใช้เชือกผูกได้เท่านั้น และต้องแปะใบศุลกากร CN22 (สีเขียว)
พัสดุย่อยทางอากาศ เป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการส่งประมาณ 10 – 21 วัน
2. พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (International Parcel) 
เป็นบริการส่งพัสดุไปต่างประเทศตามปกติ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม สามารถปิดผนึกได้ ค่าบริการสูงกว่า พัสดุย่อยทางอากาศ แต่เหมาะสำหรับประเทศ ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กับโจรเป็นคนเดียวกัน อย่าง อิตาลี และ ฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทางอากาศ,  ทาง SAL, และทางภาคพื้น เหมือนพัสดุย่อย ระยะเวลาส่งก็พอๆ กัน

สมุนไพร รักษาโรค

การส่งพัสดุประเภท พัสดุย่อยทางอากาศ (Small Packet)  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ถ้าใช้กล่องของไปรษณีย์ไทย ขนาดกล่องต้องไม่เกินขนาด “ฉ”

2.น้ำหนักไม่เกิน 2kg (2000g)

3.ห้ามติดเทปกาว เพราะการส่งพัสดุประเภทนี้ เพราะต้องติดใบ CN22

   เท่ากับว่ายินยอมให้ด่านศุลกากรเปิดกล่องตรวจสอบได้  แต่ทางด่านศุลกากรจะสุ่มตรวจ และการที่กล่องของเราจะโดนสุ่มได้ ก็เกิดจากการที่เราเขียนใบ CN22 ไม่ชัดเจน (CN22 คือ ใบศุลกากร (Customs Declaration)) ระยะเวลาขนส่งใช้เวลา 2 – 3 สัปดาห์

    การส่งแบบพัสดุย่อยทางอากาศนี้เริ่มต้นที่ 20 กรัม ราคา 12 บาท คุณสามารถเพิ่มบริการ ลงทะเบียน Registered ได้ด้วย (จ่ายเพิ่มอีก 65 บาท) เพื่อไว้เช็คสถานะสินค้า

 

บริการเสริม และวงเงินรับประกัน

1. ลงทะเบียน 55 บาท บริการนี้ให้ความคุ้มครองแก่เอกสาร หรือสิ่งของที่คุณฝากส่งโดยมีหลักฐานการรับฝาก และการนำจ่ายให้แก่ผู้รับ

ส่วนการส่งต่อก็มีการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจากสิ่งของ ที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา จึงเหมาะสมสำหรับการส่งเอกสารหรือสิ่งของสำคัญ หรือมูลค่ามากพอสมควร

หากเกิดการสูญหาย หรือเสียหายเพราะความผิดของทาง การไปรษณีย์คุณจะได้รับชดใช้ในวงเงิน 1,800 บาท (สำหรับต่างประเทศ)

2. EMS รวมอยู่ในค่าส่งแล้ว วงเงินชดใช้สำหรับต่างประเทศ ไม่เกิน 7,000 บาท สำหรับ package (พัสดุ) และ 3,000 บาท สำหรับ document (เอกสาร)