ต้อนรับสู่บทความ

สตรีวัยทองและผลวิจัยมะรุมของ USA


Moringa Olifeala Lam.

Generally people in their 40s and 50s , especially women, needs a lot of vitamins and minerals for performing the normal functionalities of the body. Middle aged women suffers a lot of health disorders due to the physiological and enzymatic changes in the body. Moringa helps them in many ways and aids them in crossing this stage with ease and joy.


Menopause:

Menopause is a crucial stage in every woman’s life. Though it is a painful stage, they can overcome the symptoms of menopause with the help of proper nutrients. A well balanced nutritional supplement is essential during the menopause, as it enables the body to adjust automatically to the hormonal changes, naturally maintaining Oestrogen from the adrenal glands and fat deposits. During Menopause, the body needs extra Iron and Calcium to compensate for the blood bleeding. Because of the irregular blood flow and hormonal changes, women feel tiered and at times stressful. Moringa leaf Powder, with 17 times more calcium than that of Milk and 10 times more Vitamin A than that of Carrots, helps to alleviate the symptoms of menopause.

The high Vitamin C content of Moringa is known for it’s effect on the immune system and it also strengthens the blood vessels. The Bio-flavonoids such as Quercetin, present in Moringa Leaf powder, is believed to reduce the hot flushes. The high Vitamin E content, present in Moringa, is also helpful for Vaginal dryness and one study showed that just 400IU of Vitamin E taken per day for between 1 and 4 months helped women.

Bone Strength:

Menopause leaves women with weakened bones and renders them highly susceptible for Osteoporosis. If the body lacks the suggested Daily Intake value of Calcium, the body absorbs calcium from the bones and teeth. This makes the bones still weaker. Moringa with it’s high Calcium content, comes as a solution for this problem. Since the Calcium present in Moringa is 100% obtained from the natural source, this is readily absorbed by the body. The high Magnesium content present in Moringa is an important mineral for bones in the post-menopause stage. Magnesium, also known as “Tranquillizer”, will help with symptoms such as Anxiety, irritability and other mood swings.


Depression:

Researches are constantly insisting that one of the major causes for depression is the lack of proper nutrients in the diet. The nutrients imbalance is believed to trigger hormonal imbalances and that would lead to depression. Depression is becoming common among American women and women in their 30 and 40 are highly prone to depression and sleeping disorders. Depression can be cured most times with the proper supply of nutrients to the body. Incidentally, Moringa, which is packed with Vitamin A, B, C, E , Calcium, Potassium, numerous flavonoids and nutrients, when taken regularly, not only helps people to overcome depression but also to lead a healthy life style.


การวิจัยของสหรัฐอเมริกา เรื่องสารอาหาร คุณค่าของมะรุมกับสตรีวัยทอง

มะรุมสามารถช่วยเรื่องของสตรีในวัยทองได้ดี คือเมื่อสตรีอายุ 40 - 50 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน  ทั้งนี้มะรุมจะมีส่วนช่วยในเรื่องร่างกายและอารมณ์ในวัยนี้คือ

ภาวะเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมน และอารมณ์

การได้รับสารอาหาร รวมถึงอาหารเสริมที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการพร่องฮอร์โมน สร้างความสมดุลในร่างกาย ในช่วงดังกล่าวร่างกายต้องการธาตุเหล็กและแคลเซี่ยมมากเป็นพิเศษเพื่อชดเชยเลือดจากการสูญเสียเลือดในสตรี  ซึ่งจะทำให้ร่างกายเหนื่อยและเกิดภาวะกดดัน  ทั้งนี้มะรุมมีแคลเซียมถึง 17 เท่าของนม มีวิตามิน A มากกว่า 10 เท่าในแครอต สามารถชดเชยในส่วนนี้ได้

ส่วนวิตามิน C และ E  ในมะรุมช่วยให้ร่างกายทนทานต่อโรคต่างๆ เพิ่มความแข็งแรงของเลือด

การเสริมสร้างความแข็งแรงในกระดูกและร่างกาย

วัยทอง ยังทำให้ร่างกายเสี่ยงกับปัญหาเรื่องกระดูกเนื่องจาก หากร่างกายในวัยนี้ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ ร่างกายจะดึงแคลเซียมจากโครงสร้างหลักของร่างกายคือกระดูกและฟัน ซึ่งทำให้เกิดภาวะกระดูกเปราะหรือแตกหักง่ายกว่าปรกติ  แคลเซียมจากมะรุมเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติ 100 % ซึ่งร่างกายพร้อมจะดูดซึมได้ง่าย  สารในมะรุมยังช่วยในสตรีวัยทองในเรื่องภาวะอารมณ์ปรวนแปร  อารมณ์เสียหาย อาการวูบวาบๆ

วิตามินต่างๆ ในมะรุมคือ วิตามิน A C E รวมถึงแร่ธาตุอาทิโปรแตสเซียม  แคลเซียมและสารอาหารอื่นๆ ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ  อารมณ์วูบวาบ ปรวนแปร รวมถึงบรรเทาร่างกายจากภาวะการสูญเสียเลือด และแคลเซียม ซึงร่างกายวัยทอง 40-50 ปี รับมือได้ยาก

มะรุมเช้า เย็นครั้งละ สามแคปซูลสามารถช่วยปัญหาในเรื่องวัยทองได้