ต้อนรับสู่บทความ

คุณมีกลิ่นปากไหม?

กลิ่นปาก ลมหายใจเหม็น ไม่มั่นใจ คนใกล้ตัวก็ไม่กล้าบอก

กลิ่นปาก มีกันได้ทุกคน เป็นเรื่องจริง สาเหตุหนึ่งคือ ถ้าไม่ดูแลกระเพาะดีๆ เพราะกลิ่นปากอาจไม่ได้มาจากช่องปากอย่างเดียว บางคนดูแลช่องปากดี แปรงฟันทุกมื้อหลังอาหาร หาหมอฟันตลอด ก็ยังมีกลิ่นปากได้

 สมุนไพร รักษาโรค Thai Herb


เนื่องจากการที่จะประเมินกลิ่นลมหายใจของตนเองนั้นทำได้ยาก ดังนั้นจึงทำให้คนจำนวนมากไม่ทราบว่าตนมีกลิ่นลมหายใจผิดปกติ และก็มีคนอีกจำนวนมากที่มีกลิ่นลมหายใจปกติ หรือเหม็นเพียงเล็กน้อย แต่ว่าวิตกกังวลอย่างมาก คิดว่าตนมีกลิ่นลมหายใจเหม็น 

สาเหตุภายนอกช่องปาก อาจเกิดจากระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ เช่น โรคกระเพาะอาหาร หรืออาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก โรคไซนัสอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ไข้หวัด เป็นต้น

ลมหายใจที่พ่นมาจากปาก และจมูกจะมีกลิ่นตามมา ต้นเหตุจากการย่อยไม่ดี ไม่ได้ประสิทธิภาพ มีการหมักหมมในกระเพาะ ลำไส้ กลายเป็นแก๊สเน่า กลิ่นเหม็น แล้วลอยขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจ หากมีอาการนี้ก็ควรดูที่ฟันก่อน แต่หากฟันดีแล้วกลิ่นไม่หาย แสดงว่ามาจากภายในตัวเราเอง

การดูแล ดูว่าเราอืดอัดแน่นท้องบ่อยหรือไม่ เกิดแก๊สบ่อยๆ หรือไม่ ถ้าเป็นอย่างว่า ก็เปลี่ยนแปลงโดยแก้ไขระบบย่อยและการขับของเสีย

ช้ขมิ้นชันช่วยในการย่อยอาหาร และขิง หรือ พริกไทย ช่วยในการขับลมพาของเสียออกมา

สมุนไพรสำหรับช่วยดับกลิ่นปาก 


ขมิ้นชัน สั่งซื้อ คลิกสั่งซื้อ


ขิงแก่ สั่งซื้อ
 
คลิกสั่งซื้อ


พริกไทย สั่งซือ 
คลิกสั่งซื้อ


ตรีผลา สั่งซื้อ 
คลิกสั่งซื้อ

 

ปัญหากลิ่นปาก และกลิ่นเหม็นจากลมหายใจ

1. จากช่องปาก (Oral Cavity) – กลิ่นปาก เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ 80-90 % ของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลมหายใจมีกลิ่นเหม็น สาเหตุเกิดจากก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ ที่เรียกว่า Volatile sulfur compound (VSCs) ได้แก่ สารจำพวก hydrogen sulfide และ methylmercaptan สารเหล่านี้เกิดจากการย่อยสลายของ methionine และ cysteine โดยจุลชีพในปาก

ลมหายใจเหม็นที่มาจากช่องปาก เกิดจากการสะสมของแบคทีเรียที่บริเวณช่องระหว่างฟัน และด้านหลังของโคนลิ้น (อาจจะเกิดจากการที่สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ไหลเข้าสู่คอหอยส่วนปาก จึงเกิดการสะสมขึ้น) โดยเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียกรัมลบที่ไม่ต้องการอากาศ ที่สำคัญคือ Porphyromonas gingivalis, Fusobacterum nucleatum, Prevotella intermedia และเชื้อแบคทีเรียชนิดเกลียว สภาวะที่ทำให้มีสาร VSCs เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำ ภาวะความเป็นกรด เป็นกลาง หรือ เป็นด่าง และภาวะที่ไม่มีอากาศ ภาวะเหงือกอักเสบ และ periodontitis สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ แต่กลิ่นปากก็สามารถพบได้ในคนที่ไม่เป็นโรคเหล่านี้เช่นเดียวกัน

2. โพรงจมูก (Nasal passages)
เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง คือ 8-10% ของคนที่ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ลักษณะที่พิเศษ และต่างจากชนิดอื่น คือ ลักษณะที่มีกลิ่นคล้ายเนย (slightly cheesy) โดยกลิ่นจากโพรงจมูกนั้น บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อในโพรงจมูก เช่น ไซนัสอักเสบ หรืออาจจะมีภาวะอุดกั้นของโพรงจมูก เช่น polyps และอาจจะเกิดจากความผิดปกติแบบผิดรูป เช่น โรคเพดานโหว่ ในเด็กเล็กอาจเกิดจากที่เด็กเอาวัตถุแปลกปลอมใส่ในรูจมูก ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย และหนองจากโพรงจมูกมักจะเปื้อนทั่วตัวของเด็ก ทำให้อาจจะมีกลิ่นเหม็นทั่วตัว ทำให้การวินิจฉัยลำบาก

3. ต่อมทอนซิล (Tonsils)
พบเป็นสาเหตุได้ประมาณ 3% เท่านั้น ไม่ใช่สาเหตุหลัก ดังนั้นจึงไม่ควรรักษาโดยการผ่าตัดทอนซิลเพียงแค่ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเท่านั้น ในผู้ป่วยบางคนอาจจะมีหินก้อนเล็ก ๆ จากลิ้น หรือจากต่อมทอนซิลขณะที่เขาไอ และมักจะมีกลิ่นเหม็น จึงทำให้ผู้ป่วยมักคิดว่ากลิ่นปากตัวเองเหม็น ซึ่งหินนั้นคือ tonsillolith ซึ่งออกมาจาก crypts of tonsils (ร่องของต่อมทอนซิล) ซึ่งรักษาได้โดยการใช้เลเซอร์ปิดร่องนั้น

4. อื่น ๆ (Others)
อาทิเช่น จากการติดเชื้อที่หลอดลม และปอด ไตวาย ตับวาย โรคมะเร็งต่าง ๆ โรคทางเมตาบอลิก ซึ่งโรคเหล่านี้พบได้น้อยมากในผู้ป่วยที่เดินเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล

ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน ซึ่งมีกลิ่นลมหายใจเหม็นจากสารคีโตน พบเฉพาะในคนที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และจะไม่มีในคนที่คุมระดับน้ำตาลได้ดี

ภาวะลมหายใจมีกลิ่นเหม็นนี้ แทบจะไม่พบว่ามาจากหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เลย เนื่องจากหลอดอาหารในภาวะปกติจะแฟบ อาจจะมีกลิ่นได้ในขณะที่เรอ แต่ว่าจะไม่มีกลิ่นเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นการส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร (gastroscope) จึงไม่ควรทำในคนไข้ที่มีปัญหาเพียงแค่กลิ่นลมหายใจเหม็น

ผู้ป่วยบางคนพยายามที่จะดับกลิ่นปากของตนเอง โดยการสูบบุหรี่ ซึ่งกลับทำให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากบุหรี่เอง โดยกลิ่นจากการสูบบุหรี่นี้จะยังคงออกมาจากลมหายใจ แม้ว่าจะหยุดไปแล้วมากกว่าหนึ่งวัน รวมถึงคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ว่าอยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย

ผู้ป่วยที่มีปัญหาปากแห้ง (xerostomia) จะมีปัญหากลิ่นปากขณะที่ปากแห้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากภาวะเป็นกรด หรืออาจจะส่งผลต่อเชื้อโรคที่อาศัยในช่องปาก

สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่

  1. การสะสมของสารคัดหลังจากโพรงจมูกที่ไหลลงสู่คอหอย ที่บริเวณด้านหลังของโคนลิ้น
  2. ภาวะที่สุขอนามัยช่องปากไม่ดี
  3. การดูแลรักษาฟันไม่ดี
  4. สาเหตุที่ทำให้ปากแห้ง เช่น ยา ความเครียด การพูด หรือสอนนานๆ ช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารนาน
  5. ฟันปลอมไม่สะอาด
  6. เครื่องดื่มสุรา
  7. ช่วงมีประจำเดือน
  8. อาหารจำพวกโปรตีนติดที่บริเวณระหว่างฟัน
  9. หัวหอม และกระเทียม